Omgeving

Als buurman of buurvrouw van windpark Zonzeel heb je misschien vragen of suggesties rondom de realisatie van het windpark. Wij nodigen je uit om deze met ons te delen. Wil je met ons het gesprek aangaan en meedenken over bijvoorbeeld de aanvoerroutes van materiaal? Meld je dan aan voor het Burenplatform via info@windparkzonzeel.nl

Burenregeling

De ontwikkelaars van de windmolens langs de A16 zijn samen een Burenregeling overeengekomen. Deze regeling is bedoeld voor de naaste buren van de molens. Iedereen die mogelijk recht heeft op de Burenregeling heeft hierover een brief ontvangen. 

De Burenregeling is een vergoeding om je eigen woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld met extra isolatie, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of een warmtepomp. De ontwikkelaars van de windmolens betalen jaarlijks € 0,50 per MWh opgewekte stroom om de Burenregeling mee te financieren. Het totale bedrag wordt verdeeld onder de directe buren, zodat iedereen gelijk behandeld wordt en ieder evenveel ontvangt. Lees meer over de Burenregeling op Energie A16.

Energietransitie lokaal

In een Green Deal die is ondertekend door de provincie, betrokken gemeenten en projectontwikkelaars is afgesproken dat 25% van de windmolens lokaal eigendom wordt. De opbrengsten komen ten goede aan energieprojecten van de lokale gemeenschap.