Defensie: windturbines A16 geen gevaar voor radar

Het radarnetwerk van Defensie wordt niet teveel gehinderd door de windturbines langs de A16. Dat is de uitkomst van het radarverstoringsonderzoek van TNO dat door het ministerie van Defensie is beoordeeld. Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaren heeft tegen de realisatie van de vijf windparken bij de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Nieuwveer, Galder en Hazeldonk.  

Militaire radarposten

In Friesland, Twente, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Brabant bewaken militaire radarposten de veiligheid van burger- en militair luchtverkeer. Deze radars kunnen verstoord worden door windturbines en met name door de draaiende wieken. Op basis van de turbinelocaties, ashoogte, rotordiameter, turbinetype en vertrouwelijke Defensie-gegevens blijkt dat het radarnetwerk niet teveel gehinderd wordt door de komst van 28 windturbines langs de A16. 

Radardekkingsniveau

In principe moet de detectiekans op het radarnetwerk boven de 90% blijven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van zogenaamde meervoudige radardekking. Dat betekent dat het beeld van één radar op bepaalde locatie tot beneden de 90% detectiekans mag worden verstoord, mits het gezamenlijke radarbeeld op deze locatie wel voldoende is. Op basis van een radarverstoringsonderzoek en eigen gegevens bepaald het ministerie van Defensie of een iets lagere detectiekans op een locatie acceptabel is.

Windpark Zonzeel

Met name de windturbines van Windpark Zonzeel gaven een te hoge verstoring van de radar. Door diverse mitigerende maatregelen en een verbeterde berekeningsmethodiek is deze verstoring teruggebracht tot maximaal 10%. Daarmee was de laatste barrière weg om een zogenaamde verklaring van geen bezwaar af te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *