Windturbines bekend: Nordex en Vestas

De initiatiefnemers hebben een keuze gemaakt in het windturbinetype voor windpark Zonzeel. Pure Energie heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor haar windturbines. Daarbij gaat het om drie windturbines van het type V150 met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter.

Eneco en het Traais Energie Collectief hebben gekozen voor Nordex als leverancier voor de andere drie windturbines, waarbij het gaat om het type N149. De turbines hebben een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Op het oog zijn de turbines gelijk, alleen verschillen ze in vermogen. De twee turbines van Eneco hebben een vermogen van 4.5 MW. De turbine van het Traais Energie Collectief heeft een vermogen van 5.7 MW.

Zowel de Nordex als de Vestas windturbines passen binnen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark Zonzeel. Ook wordt voldaan aan de provinciale ‘Beslistabel verschijningsvormen turbinetypes Windenergie A16’. Dit houdt in dat er in dit geval sprake is van een acceptabele gelijke verschijningsvorm met deze twee types windturbines naast elkaar.

Traaise windmolen: energie gaat direct naar het dorp

De windturbine van het Traais Energie Collectief heeft meer vermogen, omdat deze niet op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten. De opgewekte stroom van windmolen De Noiord gaat via een eigen kabel naar de Energiebrouwerij in Terheijden. Vanuit deze Energiebrouwerij kunnen inwoners van Terheijden worden voorzien van groene stroom uit eigen bronnen. Het Traais Energie Collectief is een initiatief van inwoners van Terheijden om hun dorp energie zelfvoorzienend te maken, met lokaal opgewekte stroom. Ook werkt het collectief aan een eigen warmtenetwerk.

Feiten en cijfers

Nordex N149 I Eneco

Vermogen: 4.5 MW

Ashoogte: 135 meter

Rotordiameter: 149 meter

Nordex N149 I Traais Energie Collectief

Vermogen: 5.7  MW

Ashoogte: 135 meter

Rotordiameter: 149 meter

Vestas V150 I Pure Energie

Vermogen: 4.3 MW

Ashoogte: 135 meter

Rotordiameter: 150 meter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *