Financiële participatie

Knooppunt Zonzeel bron RWS Joop van Houdt v2
Knooppunt Zonzeel bron RWS Joop van Houdt v2

Eneco en Pure Energie dragen een kwart van het rendement van de 4 windmolens af aan het energietransitiefonds van de provincie Noord-Brabant. Via dit fonds krijgen bewoners in de A16-zone op termijn de mogelijkheid financieel te participeren in deze windmolens. De financiële participatie wordt op dit moment uitgewerkt door de organisatie van Energie A16. Meer informatie: www.energiea16.nl

Molen de Noord
De windmolen van TEC, ook wel windmolen De Noord genoemd, is 100% een burgerinitiatief. Dat betekent dat burgers, bedrijven en organisaties uit de gemeente Drimmelen samen via het Traais Energie Collectief voor 100% eigenaar kunnen worden van deze windmolen. Meer informatie: www.traaisenergiecollectief.nl