Project

Brabant heeft de ambitie om in 2050 voor honderd procent duurzame energie op te wekken, bij voorkeur van eigen bodem. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met de gemeenten Drimmelen, Breda, Zundert en Moerdijk het initiatief genomen om windenergie langs de A16 te realiseren. Het doel is om in een zone van een kilometer aan weerszijden van de snelweg in totaal 28 windmolens te bouwen. De provincie heeft in 2017 een voorkeursalternatief vastgesteld. Bij het bepalen van de meest geschikte locaties voor de molens zijn de bewoners van het gebied betrokken door de provincie en de gemeenten. De locaties van de te realiseren windmolens is verdeeld in vijf clusters: Klaverpolder, Galder, Nieuwveer, Hazeldonk en Zonzeel.
Zie https://energiea16.nl/clusters/.

Windpark Zonzeel

Het cluster Zonzeel bestaat uit zes windmolens , die worden ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen Eneco (twee molens), Pure Energie (drie molens) en Izzy Projects namens het Traais Energie Collectief (een molen). Na het verkrijgen van de vergunning in 2018 zijn in 2019 de voorbereidingen voor de bouw gestart. In 2021 kan de eerste schop in de grond. In 2023 moet het project klaar zijn en gaan de turbines draaien.

Project in cijfers

  • Zes windmolens
  • Tiphoogte tussen 199,5 en 210 meter
  • Vermogen: Tussen de 3,5 MW en 4,5 MW per turbine.
  • Energie voor circa 21.000 huishoudens (Het exacte vermogen hangt af van het nog te bepalen type molen.)