Windenergie A16

Knooppunt Zonzeel bron RWS Joop van Houdt
Knooppunt Zonzeel bron RWS Joop van Houdt

Project Energie A16: 100% duurzame energie van eigen bodem

Het windpark Zonzeel is onderdeel van het project Energie A16. Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 voor honderd procent duurzame energie op te wekken, bij voorkeur van eigen bodem. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met de gemeenten Drimmelen, Breda, Zundert en Moerdijk het initiatief genomen om windenergie langs de A16 te realiseren. Aan weerszijden van de snelweg zijn in totaal 28 windmolens gebouwd. De provincie heeft in 2017 een voorkeursalternatief vastgesteld. Bij het bepalen van de meest geschikte locaties voor de molens zijn de bewoners van het gebied betrokken door de provincie en de gemeenten. Het project Energie A16 is verdeeld in vijf clusters: Klaverpolder, Galder, Nieuwveer, Hazeldonk en Zonzeel.

Voor meer informatie over het project Energie A16 verwijzen wij je naar de website van de provincie Noord-Brabant: www.energiea16.nl