Raad van State doet tussenuitspraak

24 juli 2020

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van de windmolens langs de A16. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 22 juli 2020 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Dit houdt in dat de provincie het besluit op enkele punten moet aanpassen. De aanpassingen gaan over geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines. Het gaat vooral om situaties waarbij in de omgeving al windturbines staan of andere windturbines gepland zijn. Pas nadat de Raad van State definitieve uitspraak doet, zijn naar verwachting de omgevingsvergunningen onherroepelijk en kunnen wij met de bouw van het windpark Zonzeel beginnen.

Voor meer informatie over de omgevingsvergunningen en het RvS-proces verwijzen wij u naar de website van de provincie Noord-Brabant.